3 v 1 "Semafor" Mul-T-Lock

Nový produkt

3 v 1 "Semafor"

Úprava vložiek Mul-T-Lock MTL400 (Classic Pro) a MTL600 (Interactive+), ktorá po strate kľúčov nevyžaduje výmenu vložky za novú. Ako je to možné?

Viac detailov

36,00 € s DPH

Detaily

3 v 1 "Semafor"

Úprava bezpečnostnej vložky Mul-T-Lock MTL400 (Classic Pro) alebo MTL600 (Interactive+), ktorá po strate kľúčov nevyžaduje výmenu vložky za novú. V prípade, že niektorý z užívateľov stratí kľúč od vložky s úpravou Semafor stačí použiť kľúč nasledujúcej farby, zamknúť vložku a môžete pokojne odísť. Úprava Semafor totiž umožňuje zmenu kódovej kombinácie vložky iba uzamknutím ďalším kľúčom v poradí. Použitím kľúča ďalšieho stupňa sa ruší platnosť kľúčov predchádzajúcich.
Uvedenú úpravu je možné použiť pre bezpečnostné vložky Mul-T-Lock MTL400 (Classic Pro) a Mul-T-Lock MTL600 (Interactive+). Je možné ju kombinovať s Olivkou, Emergency a u všetkých produktov kde je možné použiť bezpečnostné vložky MTL400 (Classic Pro) a MTL600 (Interactive+) (visiace zámky, prídavne zámky atď.). Pri zjednotení viacerých vložiek na spoločný kľúč s úpravou semafor je potrebné každú vložku osadiť touto úpravou.

Popis a postup prekódovania

Pri úprave 3 v 1 "Semafor" je spolu s vložkou dodaných 5 kľúčov. 3 kľúče sú označené zelenou farbou. 1 kľúč je označený žltou farbou a 1 kľúč je označený červenou farbou. Žltý a červený kľúč slúžia na prekódovanie vložky.


Postupnosť použitia kľúčov je zelená - žltá - červená.
Bezpečnostná cylindrická vložka sa začína používať zelenou skupinou kľúčov. Žltý a červený kľúč sa nepoužíva. V prípade, že dôjde k strate zeleného kľúča je nutné vložku prekódovať na žltú sadu kľúčov. Prekódovanie vykonáme tak, že do vložky zasunieme žlto označený kľúč a otočíme s ním o 360 stupňov. (treba tak učiniť na oboch stranách vložky). Týmto úkonom vyradíme zelené kľúče z užívania. Následne si v kľúčovej službe necháme dorobiť nové žlté kľúče pre ostatných užívateľov. Pri výrobe kľúčov je dôležité upozorniť, že sa jedná o vložku s úpravou 3 v 1 "Semafor" a ktorej farby kľúč potrebujeme vyrobiť.
Rovnaký postup je potrebné urobiť s červeno označeným kľúčom v prípade, že dôjde k strate kľúča žltého.

Pri úprave Semafor je k vložke dodaný celkový počet kľúčov objednaný v úprave Semafor. (neriadi sa počtom kľúčov pri vložke). V prípade, že potrebujete doobjednať viac kľúčov ako umožňuje výber pri úprave Semafor je potrebné si ich doobjednať cez príslušenstvo pridaním kľúča a uvedením o akú farbu/y sa jedná.

Príslušenstvo