Ako správne odmerať veľkosť cylindrickej vložky?

Pri výbere cylindrickej vložky musíte brať do úvahy:

1. Rozmer vložky

Ak máte vo dverách starú vložku ktorá Vám rozmermi vyhovuje ale chcete (musíte) ju vymeniť tak je najjednoduchšie ju vymontovať a zmerať

Ak vložku nemáte tak správny rozmer pre Vaše dvere a kovanie zistíte tak, že odmeriate vzdialenosť vonkajšej (B) a vnútornej (C) strany od upevňovacej skrutky. Vzdialenosť sa počíta aj s kovaním. Vložka by mala kvôli bezpečnosti presahovať kovanie o max. 3mm.

A – Celkový rozmer vložky (súčet B + C)

B – vzdialenosť upevňovacej skrutky od vonkajšej hrany kovania z vonkajšej strany dverí

C - vzdialenosť upevňovacej skrutky od vonkajšej hrany kovania z vnútornej strany dverí

Príklad odmerania vložky 75/35/40

A. Celková dĺžka vložky je 75 mm

Celkova dlzka vlozky

B. Ľavá strana vložky má dĺžku 35 mm

rozmer lavej casti vlozky

C. Pravá strana vložky má dĺžku 40 mm

rozmer pravej casti vlozky

2. Akú úroveň zabezpečenia požadujete:

Pyramída bezpečnosti Vám pomôže rozhodnúť sa pre úroveň zabezpečenia, prípadne sa obráťte na poisťovňu u ktorej ste poistený aké má požiadavky.

Pyramída bezpečnosti má štyri farebne odlíšené úrovne bezpečnosti napr. proti vyhmatnutiu, odvŕtaniu, vytrhnutiu atď.

3. Typ vložky – obojstranná, jednostranná, s palcom, s ozubeným kolieskom, s olivkou atď.

4. Kde bude vložka umiestnená:

Hlavné (vchodové) dvere

pivnica

záhradná bránka

garáž

V prípade, že chcete vložku vybaviť olivkou je nutné uviesť na ktorej strane vložky má byť olivka umiestnená.