Úprava vložky Mul-T-Lock na 3 v 1 "Semafor"

Úprava vložky Mul-T-Lock na 3 v 1 "Semafor"

3 v 1 "Semafor"

Úprava vložky Mul-T-Lock Classic PRO a Interactive, ktorá po strate kľúčov nevyžaduje výmenu vložky za novú. Ako je to možné?

Viac detailov


34,96 € s DPH

MÔŽE SA HODIŤ

Vložky ClassicPro pre úpravu Semafor nájdete tu.

Vložky Interactive pre úpravu Semafor nájdete tu.

3 v 1 "Semafor"

Úprava bezpečnostnej vložky Mul-T-Lock Classic PRO alebo Interactive, ktorá po strate kľúčov nevyžaduje výmenu vložky za novú. V prípade, že niektorý z užívateľov stratí kľúč od vložky s úpravou Semafor stačí použiť kľúč nasledujúcej farby, zamknúť vložku a môžete pokojne odísť. Úprava Semafor totiž umožňuje zmenu kódovej kombinácie vložky iba uzamknutím ďalším kľúčom v poradí. Použitím kľúča ďalšieho stupňa sa ruší platnosť kľúčov predchádzajúcich.
Uvedenú úpravu je možné použiť pre bezpečnostné vložky Mul-T-Lock Classic PRO a Mul-T-Lock Interactive. Je možné ju kombinovať s Olivkou, Emergency a u všetkých produktov kde je možné použiť bezpečnostné vložky ClassicPro a Interactive (visiace zámky, prídavne zámky atď.)

Cenová úspora pri zakúpení vložky v prevedení Semafor oproti zakúpeniu troch nových vložiek (pri rovnakom počte kľúčov) je minimálne 45EUR.

Popis a postup prekódovania

Pri úprave 3 v 1 "Semafor" je spolu s vložkou dodaných 5 kľúčov. 3 kľúče sú označené zelenou farbou. 1 kľúč je označený žltou farbou a 1 kľúč je označený červenou farbou. Žltý a červený kľúč slúžia na prekódovanie vložky.
Postupnosť použitia kľúčov je zelená - žltá - červená.
Bezpečnostná cylindrická vložka sa začína používať zelenou skupinou kľúčov. Žltý a červený kľúč sa nepoužíva. V prípade, že dôjde k strate zeleného kľúča je nutné vložku prekódovať na žltú sadu kľúčov. Prekódovanie vykonáme tak, že do vložky zasunieme žlto označený kľúč a otočíme s ním o 360 stupňov. (treba tak učiniť na oboch stranách vložky). Týmto úkonom vyradíme zelené kľúče z užívania. Následne si v kľúčovej službe necháme dorobiť nové žlté kľúče pre ostatných užívateľov. Pri výrobe kľúčov je dôležité upozorniť, že sa jedná o vložku s úpravou 3 v 1 "Semafor" a ktorej farby kľúč potrebujeme vyrobiť.
Rovnaký postup je potrebné urobiť s červeno označeným kľúčom v prípade, že dôjde k strate kľúča žltého.
V prípade, že potrebujete k vložke viac kľúčov ako je uvedené v možnostiach úpravy je potrebné si ich doobjednať v sekcii príslušenstvo.

Vložka s úpravou Semafor je vyrábaná vždy na objednávku.

Košík  

(prázdny)
Reklama
Reklama