Výroba dodatočných kľúčov pre bezpečnostné vložky

Kľúče pre bezpečnostné vložky je možné vyrobiť len po predložení bezpečnostnej karty. Kľúče Vám vyrobia u autorizovanych partnerov jednotlivých značiek. Kontakty na nich nájdete na stránkach jednotlivých výrobcov. V prípade, že potrebujete vyrobiť kľúče v Bratislave a okolí odporúčame kľúčovú službu KEYMAX.

V prípade, že ste svoju bezpečnostnú kartu stratili alebo ju nemôžete nájsť má každý výrobca bezpečnostných vložiek spôsob ako kľúče vyrobiť alebo získať novú bezpečnostnú kartu alebo prekódovať vložku. Spôsoby pre jednotlivých výrobcov sú nasledovné:


Mul-T-Lock

Po strate karty nie je možné kľúče vyrobiť. Možné je len prekódovanie vložky na novú sadu kľúčov. Cena závisí od konkrétneho modelu a povedia Vám ju priamo v kľúčovej službe. Služba nie je na počkanie a je potrebné ponechať pôvodnú vložku v kľúčovej službe. Nie vždy sa však oplatí preskladávať vložku a je lacnejšie kúpiť novú.

 

EVVA, Guard

V prípade značiek EVVA a Guard je možné vystaviť novú bezpečnostnú kartu po predložení dokladu totožnosti a vyplnením žiadosti o vydanie bezpečnostnej karty + kópia dokladu totožnosti. Žiadosť je potrebné vyplniť v Slovenskom a Nemeckom jazyku.

 

KABA, GEGE

Pri značke KABA a GEGE je potrebné vyplniť prehlásenie a taktiež pridať kópiu dokladu totožnosti (OP, VP, CP).

 

CES

Pre vložky CES nie je možná výroba dodatočných kľúčov bez bezpečnostnej karty. Je možné len prekódovanie vložky na novú sadu kľúčov.


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)
Reklama
Reklama